Reklamasjoner

Hos Amisol Travel streber vi alltid etter å skape den best mulige ferieopplevelsen, og det er viktig for oss at alle våre gjester har en god ferie og at forventningene til ferien oppfylles. En charterreise består av flere forskjellige komponenter, og mange elementer er involvert. Hvis noe ikke lever opp til forventningene, ber vi deg kontakte Amisol Travels guider på destinasjonen eller den lokale agenten.

På denne måten er det mulig å hjelpe mens reisen pågår, slik at du kan få en god ferie. Hvis du unnlater å kommentere en feil på destinasjonen, vil det automatisk føre til tap av retten til senere å kreve erstatning, og en reklamasjonssak vil derfor bli avvist.

Reklamasjoner etter avsluttet ferie må være Amisol Travel i hende senest 4 uker etter hjemkomst på kundeservice@amisol.dk. Henvendelser etter dette vil ikke bli besvart. Det kan være en behandlingstid på opptil 4-6 uker. Vennligst oppgi reisens bookingnummer.

Vi mottar ikke reklamasjoner per telefon eller på noen av våre sosiale medier.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke mottas reklamasjoner på uspesifikke reiser. Det mottas heller ikke reklamasjoner med grunnlag i at andre har fått bedre rom eller betalt en annen pris for samme reise.

Dersom det ikke oppnås enighet ved en reklamasjon, kan saken sendes inn til Pakkerejse ankenævneta for uavhengig rådgivning.

Pakkerejse ankenævnet
Haldor Topsøes Allé 1
2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45461100
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Det kan forekomme en behandlingstid på opptil 6 måneder hos Pakkerejse ankenævnet

Hvis det ikke oppnås enighet ved en reklamasjon som kun omhandler rene flybilletter, henvises det til Norsk Reiselivsforum.  

Flyforsinkelser Har du kjøpt en sammensatt pakkereise hos oss (fly + innkvartering), og skulle du mot formodning oppleve en flyforsinkelse på utreisen til destinasjonen, vil du ha krav på kompensasjon i henhold til den tapte ferietiden i samsvar med pakkereiseloven.

Som flypassasjer kan du i tillegg til "Lov om Pakkerejser" også ha krav på kompensasjon og/eller refusjon i henhold til flypassasjerers rettigheter i henhold til EU-forordning 261.

Vær oppmerksom på at du som reisende kan ha krav på refusjon på en pakkereise ved forsinkelse på utreisen, men også samtidig ha krav i henhold til flypassasjerers rettigheter i henhold til EU-forordning 261. Her vil man automatisk avvente den totale behandlingstiden for EU-forordning 261 via flyselskapet før man går videre med kompensasjon for pakkereisen, da eventuell kompensasjon skal trekkes fra i henhold til pakkereiseloven. Man må derfor forvente lang behandlingstid i disse sakene.

Din reise er omfattet av EU-forordning 261 hvis:

Du reiste fra en lufthavn i EU eller ankom til EU med et EU-flyselskap.
Du ankom til reisemålet ditt minst 3 timer forsinket (gjelder ikke hvis flyforsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som vær, streik eller produksjonsfeil på flyet).
Vi som reisebyrå kan ikke håndtere henvendelser angående EU-forordning 261. Du må søke om kompensasjon og/eller refusjon etter EU-forordning 261 direkte til flyselskapet.

Vi gjør oppmerksom på at du først kan søke om dette når du har kommet fram til destinasjonen, og lengden på og årsaken til forsinkelsen er kjent. Flyselskapet har rett til å trekke fra eventuell kompensasjon du har mottatt fra oss i forbindelse med flyforsinkelsen.

Du kan lese mer om EU-forordning 261 og dine rettigheter her: www.flypassager.dk

Direkte henvendelse til flyselskapet

Fly Egypt: Søk om kompensasjon og/eller refusjon ved å sende en e-post til:

Nesma Airlines: Søk om kompensasjon og/eller refusjon ved å sende en e-post til:

SAS: Søk om kompensasjon og/eller refusjon ved å sende en e-post til:

Airseven: Søk om kompensasjon og/eller refusjon ved å sende en e-post til: fly@airseven.dk