Hvis du søker på en stilling hos Amisol Travel

Når du søker på en stilling hos Amisol Travel, behandles de opplysningene du har gitt Amisol Travel i forbindelse med din søknad.

Dette vil typisk omfatte vanlige personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger om utdannelsesbakgrunn samt opplysninger om nåværende og tidligere arbeidserfaring.

Amisol Travel bruker informasjonen for å vurdere om Amisol Travel ønsker å tilby deg ansettelse og for å kommunisere med deg i forbindelse med rekrutteringsprosessen.

Bare relevante ledere og ansatte for hvem det kan være aktuelt, samt IT-administratorer med personlige passord, har tilgang til opplysningene dine.

Søknader fra kandidater som ikke blir ansatt, oppbevares som hovedregel i 6 måneder etter at avslaget er gitt. Amisol Travel innhenter samtykke fra søkeren for lagring av søknaden i rekrutteringssystemet.

Hvis du ønsker tilgang til informasjonen Amisol Travel behandler om deg, enten for å oppdatere dine opplysninger eller fordi du ønsker at Amisol Travel skal slette opplysningene dine, kan du kontakte Amisol Travel på e-post: post@amisol.no

Du har til enhver tid rett til innsyn, retting, sletting og til å protestere mot at opplysninger om deg behandles videre. Hvis du mener at vi har behandlet opplysningene dine feil, kan du også klage til Datatilsynet.