Reisevilkår

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Disse bestemmelsene er utarbeidet av reisearrangører i Danmark og brukes av foreningens medlemmer. Bestemmelsene er utformet i henhold til 'Lov om pakkereiser og kombinerte reisearrangementer', som sammen med annen dansk lovgivning regulerer kjøpet og eventuelle krav som kan reises mot reisearrangøren.

Bestemmelsene gjelder den kombinasjon av reisetjenester som betegnes som en pakkereise, jf. direktiv (EU) 2015/2302

Reisen er omfattet av alle EU-rettigheter for pakkereiser. Dette innebærer blant annet at Amisol Travel er ansvarlig for korrekt levering av den samlede pakkereisen.

Amisol Travel har i tillegg opprettet lovpålagt beskyttelse for å refundere dine betalinger, og hvis pakkereisen inkluderer transport, sikre din hjemtransport i tilfelle at den går konkurt eller blir insolvent. Denne forsikringen skjer via Dansk Reisegarantifond, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby.

Flere opplysninger om sentrale rettigheter under direktiv (EU) 2015/2302 finner du her: centralerettigheder (amisol.dk) // Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.

For reisen gjelder øvrigt nedenstående bestemmelser. Det som står fremhevet i kursiv er Amisol Travels avvik fra Reisearrangører i Danmarks alminnelige bestemmelser, samt ytterlige betingelser.

1. Kjøp av reisen
2. Reisens pris m.v.
3. Betaling, prisendring m.v.
4. Endring og kansellering før avreise
5. Reisebyråets plikter og ansvar etter avreise
6. Flyselskapets ansvar
7. Den reisendes plikter og ansvar
8. Reisearrangørens bistand
9. Reklamasjoner/Klager
10. Håndtering av personopplysninger og informasjonskapsler (cookies)
11. Forsikring/sykdom/tyveri
12. Fullmakt til barn
13. Eier av reisen

Amisol Travel A/S er teknisk reisearrangør og registrert hos Dansk reisegarantifond som medlem nr. 2332.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 1 – Kjøp av reisen

Kjøp av reise kan gjøres ved personlig henvendelse til reisebyrået, skriftlig eller på telefon, samt via e-post og nettside. Avtalen og dermed informasjonen og betingelsene på nettsiden er bindende for reisebyrået og kunden når depositumet og/eller hele reisens pris er betalt i tide. Ved betaling forutsettes kunden å ha akseptert de på deltakerbeviset, i trykt anbudsmateriell, prisantydning, i "Alminnelige bestemmelser for deltakelse på feriereiser mv." og betingelser for reisen oppgitt på nettsiden.

Reisearrangøren skal innen reisens start gjøre oppmerksom på muligheten for å tegne en reiseforsikring, som dekker utgifter til behandling og hjemtransport ved ulykke eller sykdom i den grad det ikke dekkes av helsekortet. Den reisende anbefales å tegne en reiseforsikring og sørge for at forsikringen har nødvendig dekning. For salg av reiseforsikringer mottar reisearrangøren typisk provisjon fra forsikringsselskapet. Kontakt salgspersonalet for ytterligere informasjon om reiseforsikring.

Barn og unge under 18 år, som reiser uten voksent reisefølge, må ved kjøp av reisen fremvise en erklæring fra foreldre eller foresatte om at de har tillatelse til reisen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom reisen er kjøpt av forelder eller foresatt. Barn og unge under 18 år som reiser uten foresatte må ha med seg fullmakt signert av forelder/foresatte på reisen. Dette må også sendes til post@amisol.no før avreise. Se punkt 12.

Dersom det ikke medbringes fullmakt på reisen, har flyselskapet rett til å avvise den mindreårige ved innsjekking. Reisen anses herved som avbrutt og innbetalt beløp er tapt.

Navnet som står oppført først på reisedokumentet eller er oppgitt som betaler av reisen, betraktes som eier av reisen. Det er kun denne personen som kan endre og/eller kansellere reisen. Eventuelle henvendelser, korrespondanse eller refusjoner fra reisearrangøren angående reisen, vil bli gjort til denne personen.

Den reisende plikter å kontrollere opplysningene i reisedokumentet og øvrig informasjon umiddelbart. Det er den reisendes ansvar å gjøre oppmerksom på eventuelle feil så snart som mulig. Endring kan være knyttet til et gebyr eller ny ordre.

Navn på reisedokumentet skal alltid samsvare med passet og skal alltid inneholde minst fornavn og etternavn.

Barn under 2 år reiser som babyer/spedbarn og koster 1000 kr på vanlige pakereiser kjøpt på vår nettside. Dersom barnet fyller 2 år under reisen, skal barnet ha eget sete på flyet og regnes/betaler som barn over 2 år på både ut- og hjemreisen.

Dersom en reisende har spesielle behov (rullestolbrukere, gangvansker etc.) under reisen, skal dette opplyses til Amisol Travel ved bestilling.

Er den reisende er gravid, gjelder følgende regler:

Gravid uke 1-28, informer Cabin Crew om at du er gravid og fyll ut et lite skjema på flyet.
Gravid uke 29-35 Ok, men ta med maks 24 timer gammel "Fit to Air Travel" på engelsk fra legen din, og fyll ut skjemaet på flyet fra Cabin Crew.
Gravid uke 36-? Ikke mulig å fly, vil bli avvist ved innsjekking, billett tapt.

 

Priser på nettside og daglige oppdateringer

Det er daglige oppdateringer av priser og pakkereisetilbud på nettsiden vår. Våre faste tilbud er enten dagstilbud eller tilbud satt for bestemte datoer og perioder. Prisene vil variere etter tilbud og etterspørsel.

Vi tar forbehold for evt. feiloppsatte priser og tilbud på vår nettside. Er det en feiloppsatt pris/reise og denne bestilles på nett, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen dersom reisebestillingen ikke er betalt med enten depositum eller hele beløpet på nett med kredittkort under bestillingsprosessen.

Amisol Travel påtar seg intet ansvar for ovennevnte dersom kravene ovenfor ikke er oppfylt.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 2 – Reisens pris m.v.

Reisens pris inkluderer – der ikke annet er oppgitt – transport til destinasjonen, flyplassavgifter, passasjeravgift, evt. Moms, overnatting i delt dobbeltrom på hotell eller leilighet eller hytte samt evt. catering i henhold til anbudsmaterialet, nettsiden og reisedokumentet.

Alle priser på nettsiden og på tilbudsmateriell er veiledende priser. Amisol Travel forbeholder seg retten til å justere priser på www.amisol.no avhengig av tilbud og etterspørsel. Den endelige og avtalte pris og evt. rabatter fremgår på reisebeviset og er ved betaling akseptert av både den reisende og Amisol Travel.

Tilslutningsreiser er kun inkludert som en del av reisen, dersom de selges sammen med pakkereisen eller flybilletten som en del av denne.

Vi gjør oppmerksom på at våre priser fortløpende justeres opp eller ned i henhold til tilbud og etterspørsel og dette kan forekomme flere ganger om dagen. Den aktuelle pris fremgår på bekreftelsen som sendes umiddelbart etter bestilling av reisen.

Utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikringer og lignende er, med mindre annet er oppført, ikke dekket av prisen, og ansvaret for disse påhviler den reisende selv. Det vises til pkt 7.

Det er den reisendes ansvar å ha gyldige dokumenter som pass og evt. visum på reisen. Amisol Travel kan ikke holdes ansvarlig dersom den reisende ikke har sine reisedokumenter i orden.

Spesielle hotellfasiliteter som tilgang til tennisbane, minigolf osv. er vanligvis ikke inkludert i reisens pris, slik det må antas at det på enkelte hotell belastes leie av solsenger, parasoller, safer, tilgang til internett mv.

Individuelle forespørsler om f.eks. romplassering, utsikt mm. kan skrives på reisedokumentet, men er ikke garantert da vi ikke eier hotellene.

Utflukter kjøpt hjemmefra vil fremgå av reisebeviset, ved henvendelse til Amisol-guide vil det utleveres en kupong med informasjon om hentetid etc.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 3 – Betalinger, prisendringer m.v.

Reisen kan betales gjennom vår nettside med VISA/MasterCard (utstedt i Norden). Betaling kan også skje ved bankoverføring i nettbank med KID-nummer, her er det viktig at forfallsdato på billetten/ordrebekreftelsen overholdes, det tar 1-2 bankdager før Amisol Travel mottar betalingen. Frist for innbetaling av depositum eller hele reisens pris opplyses av reisekonsulenten eller på nettsiden ved bestilling. Ved opplysning av e-postadresse mottas E-Ticket straks etter bestilling, denne er først aktiv etter betaling.

For vanlige pakkereiser utgjør depositumet kr. 1500,- per reisende, med mindre annet er angitt på ordrebekreftelsen. For rundreiser (f.eks. Egypt, Italia mm.) betales hele reisens pris umiddelbart, med mindre annet er avtalt ved bestilling.

Betaling for reisen skal være innbetalt hos reisearrangøren senest 60 dager før avreise, med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen.

Ved bestilling via nettsiden senere enn 60 dager før avreise, skal hele reisens pris innbetales snarest direkte på nett/online betaling.

Dersom betalingsbetingelsene ikke overholdes, har reisearrangøren rett til å kansellere reisen uten varsel.

Ved bestilling av pakkereise med rutefly eller kun bestilling av fly, er det aktuelle flyselskapets betalingsbetingelser som gjelder. Hele beløpet for reisen må ofte betales samtidig med bestillingen, uavhengig av avreisedato. I tilfeller hvor hele beløpet ikke er betalt samtidig med bestillingen, kan flyselskapet endre betalingsfristen for restbeløpet på kort varsel.

Ved bestilling av hotellopphold som en del av en pakkereise med rutefly, gjelder hotellets betalingsbetingelser. Hele hotelloppholdet må ofte betales samtidig med bestillingen.

Automatisk kansellering: Reiser hvor betaling i henhold til billett/ordrebekreftelse ikke er mottatt av oss i tide vil automatisk bli kansellert uten forvarsel. Bestilles reisen mindre enn 60 dager før avreise, gjelder ovennevnte også vedrørende betaling.

Avtalen mellom Amisol Travel og kunden skjer når kunden har mottatt sin ordrebekreftelse og reisen er betalt.

Reisens pris beregnes på grunnlag av gjeldende tariffer, avgifter og valutakurser.

Reisearrangøren forbeholder seg retten til, før avreisedagen, å foreta slike prisendringer i avtalt pris som er en direkte følge av endringer i

transportkostnader (f.eks. drivstoffpriser)
skatter, avgifter eller avgifter pålagt av tredjeparter, som ikke er direkte involvert i leveringen av pakkereisen (f.eks. passasjer-, flyplass-, start- eller landingsavgifter)
eller
valutakurser som er brukt for å beregne prisen for den aktuelle reisen.
Dette gjelder selv om reisen er fullt betalt.

Dersom prisen økes med mer enn 8%, har kunden rett til å avbestille reisen og få innbetalte beløp refundert uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter avbestillingen. Det er imidlertid et vilkår at avbestillingen meddeles reisearrangøren umiddelbart etter at kunden har fått beskjed om prisøkningen. For øvrig anses den reisende å ha akseptert prisøkningen.

Dersom drivstoffpriser, skatter eller avgifter etc., som pålegges reisearrangøren direkte, jf. ovenfor, og som er inkludert i reisens pris, reduseres eller oppheves med virkning før reisedagen, er reisearrangøren forpliktet å tilbakebetale det sparte beløpet til kunden. I slike tilfeller har reisearrangøren rett til å trekke fra omkostningene ved tilbakebetaling. Reisearrangøren skal på forespørsel fra den reisende fremlegge dokumentasjon for disse kostnadene.

Kunden skal informeres på en klar og forståelig måte om eventuelle prisøkninger, samt årsaken til dette og beregningen av disse snarest mulig og senest 20 dager før pakkereisens start. Det skal skje per e-post, skriftlig melding eller annet såkalt varig medium til adressen/e-postadressen den reisende oppgir ved kjøp av reisen eller senere.

Prisendringer gjøres etter følgende prinsipper/regneeksempler:

Reisens opprinnelige pris:
Eks. kr. 5000,- per reisende
Beregning:
Reisens nye pris inkl. tillegg/fradrag:
Endring:
Økte/reduserte transportomkostning per reisende:

Kr. 300*
Kr. 5000 + kr. 300

Eller

Kr. 5000 – kr. 300
Kr. 5300,- (ved prisøkning)

Eller

Kr. 4700,- (ved prisfall)
Endring:
Økte/reduserte skatter, avgifter eller gebyrer per reisende:

Kr. 100**
Kr. 5000 + kr. 100

Eller

Kr. 5000 – kr. 100
Kr. 5100,- (ved forhøyelse)

Eller

Kr. 4900,- (ved reduksjon)
Endring:
Økte/reduserte valutakurs per reisende:
kr. 200*** (økt eller redusert)
Kr. 5000 + kr. 200

Eller

Kr. 5000 – kr. 200
Kr. 5200,- (ved valutakursstigning)

Eller

Kr. 4800,- (ved valutakursfall)

* Beregning: Eksempler: Aktuell pris på flydrivstoff per reisende trukket fra original flydrivstoffpris per reisende.
** Beregning: Innførelse eller redusert/frafall av ny avgift mv. - eks. passasjeravgift på kr. 100,-
***Beregning: Aktuell kurs for den delen av reisen, som utregnes i annen valuta enn NOK, i forhold til kurs på avtaletidspunkt/beregning for den aktuelle delen av reisen: Eks. valutakursstigning/-nedgang på 20% på 1/5 av reisetjenestene. Valutaen vil vises på billetten/deltakerbeviset.

Endring av betalingsmåte: Det er ingen angrerett på betalingsmåten. Når vi har mottatt betalingen, kan den ikke endres til en annen betalingsmåte.

Du bør lese reisedokumentet ditt før du betaler for reisen, da du ved betaling for reisen bekrefter at informasjonen på billetten er korrekt og at du godtar våre reisevilkår.

Ønsker du å betale med gavekort må du bestille reisen på nett uten å betale og deretter sende oss en e-post til post@amisol.no med gavekortnummer + ordrenummer.

Gavekort er gyldig i 1 år fra utstedelsesdato og kan brukes på alle pakkereiser som ikke er rabattert. Det kan kun benyttes ett gavekort per billettnr., kan ikke brukes på rutefly (der fly og hotell betales separat). Kan ikke kombineres med andre rabatter, byttes mot kontanter eller brukes til kjøp på en destinasjon. Utgåtte gavekort kan ikke forlenges og kan ikke overføres/selges til andre.

Når reisen er betalt, trer våre generelle endrings- og avbestillingsregler i kraft.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 4 – Endring og kansellering før avreise

1. På forespørsel fra reisearrangøren

Reisearrangøren har rett til å gjøre endringer på reisen, noe som vanligvis kan betegnes som bagatellmessig.

Dersom reisearrangøren derimot før pakkereisens start blir tvunget til å endre en av de viktigste egenskapene ved reisetjenestene vesentlig, kan den reisende enten godta endringen eller si opp avtalen uten å bli belastet med gebyrer for det.

Reisearrangøren skal uten ugrunnet opphold informere den reisende klart, forståelig og tydelig om de endringer som foreslås og om betydningen for prisen på pakkereisen. I tillegg skal den reisende gis en rimelig frist for den reisende til å varsle reisearrangøren om sin avgjørelse, og at unnlatelse av å varsle reisearrangøren innen oppgitt frist medfører at den reisende anses å ha akseptert endringen.

I tillegg kan arrangøren gi den reisende tilbud om erstatningspakkereise.

Dersom den reisende aksepterer de foreslåtte endringene eller samtykker i å delta i en erstatningspakkereise og dette resulterer i at erstatningspakkereisen blir av lavere kvalitet eller verdi, har den reisende rett til et forholdsmessig avslag i prisen.

Dersom den reisende har et rettslig krav på å kunne heve avtalen og derfor velger å heve avtalen, har den reisende rett til uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter heving å få refundert alle innbetalte beløp i henhold til avtalen.

I tillegg kan den reisende etter omstendighetene ha krav på erstatning for eventuelle økonomiske tap, med mindre det skyldes kundens egne forhold eller uunngåelige eller ekstraordinære forhold utenfor reisearrangørens kontroll, jf. nedenfor.

Reisearrangøren kan si opp avtalen om pakkereise dersom antall personer som har meldt seg på pakkereisen er lavere enn 20 %. Reisearrangøren skal varsle den reisende om oppsigelsen innen fristen angitt i avtalen, dog senest:

14 dager før pakkereisens start dersom turens varighet er over 6 dager
7 dager før pakkereisens start, hvis varigheten av turen er mellom 2 og 6 dager,
eller
48 timer før pakkereisens start, hvis varighet er mindre enn 2 dager.

Reisearrangøren kan også heve avtalen om pakkereise dersom reisearrangøren er forhindret i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, og reisearrangøren varsler den reisende om oppsigelse av avtalen uten ugrunnet opphold og før oppstart av avtalen. pakkereisen.

I slike tilfeller har den reisende rett til å få refundert alle beløp som er betalt i henhold til avtalen, uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter oppsigelsen. Den reisende har imidlertid ikke krav på erstatning.

Dersom kunden ønsker å gjøre krav gjeldende på grunn av endringen, skal kunden gi turoperatøren beskjed om dette så snart som mulig etter at kunden har mottatt informasjon om endringen eller avbestillingen. Dersom kunden ikke gjør dette, kan det påvirke behandlingen av kravet.

 

2. Endring og kansellering på forespørsel fra den reisende

1) Endringer

Dersom kunden etter betaling av depositum og/eller reisens pris ønsker å foreta endringer som gjelder avreisested, reisetidspunkt, destinasjon, hotell, reisedeltakere etc., og forutsatt at reisearrangøren bekrefter at en slik endring er mulig, gjelder følgende regler:

Navneendringer på charterreiser til Sharm el Sheikh kan gjøres senest 7 dager før avreise og det belastes et administrasjonsgebyr på kr. 500,-. Dersom navneendringen skyldes en skrivefeil, påløper et administrasjonsgebyr på kr. 300,-.

Navneendringer på alle andre pakkereiser, rundreiser, Kun Fly-billetter og reiser med rutefly på økonomiklasse og lavprisselskaper er underlagt spesielle vilkår og restriksjoner som ikke kan endres, og det kan heller ikke endres navn.

Ved endringer av reiser som meldes til reisearrangøren og bekreftes av denne senest 60 virkedager før opprinnelig avtalt reisedato, har reisearrangøren rett til å kreve et endringsgebyr på min. kr. 500,- per person.

Eventuelle prisforskjeller i forhold til prisen på kjøpstidspunktet vil bli belastet eller refundert til kunden.

Endringsgebyret betales samtidig med eller umiddelbart etter endringen, slik at minimum fullt depositum for reisen er betalt, med mindre annet er angitt på ordrebekreftelsen.

Endringer som ovennevnte, som meddeles reisearrangøren og bekreftes av sistnevnte senere enn 60 dager før opprinnelig avtalt reisedato, har reisearrangøren rett til å anse som avbestilling (jf. nedenfor) og ny registrering.

Ved endring av reise hvor det er gitt 3., 4., 5. eller 6. personrabatt/ekstrasengrabatt eller det er belastet tillegg for enkelt- eller dobbeltrom som enkeltrom: Se nedenfor under 2c.

Skal du kansellere reisen din, vennligst kontakt Amisol Travel umiddelbart skriftlig via e-post på post@amisol.no. Vi kan også kontaktes på tlf. 32 200 900 dersom du ikke har mulighet til å sende e-post.

2) Kansellering

2a)
Kunden har rett til å kansellere reisen under vilkårene nedenfor, med mindre reisebyrået senest ved avtalens inngåelse har opplyst at kansellering på grunn av underleverandørens forhold (f.eks. flyselskap og cruiserederier) forhold ikke kan skje uten at hele reisens pris går tapt.

Dersom kunden har rett til å kansellere reisen, kan reisearrangøren kreve et rimelig standardisert avbestillingsgebyr, som fastsettes under hensyn til tidspunktet for kanselleringen og pakkereisens karakter.

Kunden skal informeres om slike vilkår både før og ved inngåelse av reiseavtalen.

Hvis du ønsker å kansellere pakkereisen til Sharm el Sheikh:

0-20 dager før avreise: avbestillingsforsikring, depositum og 100% av restbeløp + evt. forsikringer er tapt.
21-60 dager før avreise: avbestillingsforsikring, depositum og 50% av restbeløp + evt. forsikringer er tapt.
61-365 dager før avreise: avbestillingsforsikring og depositum + evt. forsikringer er tapt.
Ønsker du å avbestille pakkereisen til andre destinasjoner, cruise, rundreiser og lignende med rutefly og innenlandsbilletter gjelder følgende regler:

0-365 dager før avreise: avbestillingsforsikring, depositum og 100% av restbeløp samt evt. andre innbetalte gebyrer er tapt.
Reiser bestilt via en tilbudsside (f.eks. finn.no), refunderes ikke ved avbestilling. 

Reiser med Kun Fly-billett, refunderes ikke ved avbestilling.

Reiser med rutefly, hvor den reisende betaler for fly og hotell separat, refunderes ikke ved avbestilling.

Ved sen ankomst/fravær fra reisen anses det som en kansellering av hele reisen og den reisende har da ikke krav på refusjon av reisens pris.

2b)
Den reisende kan også avbestille en reise før reisens start dersom det oppstår uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter på destinasjonen, eller i umiddelbar nærhet av denne, som i vesentlig grad påvirker leveringen av pakkereisen eller transporten av passasjerer til destinasjonen.

Ved avbestilling har den reisende krav på refusjon av alle innbetalte beløp i henhold til avtalen.

Refusjon skal skje uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter den reisendes kansellering av reisen.

Dersom Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet eller annen tilsvarende kompetent myndighet fraråder reise til det aktuelle området i inneværende ferieperiode, vil vilkårene for avbestilling normalt anses oppfylt. I tillegg vil vilkårene for kundens angrerett som hovedregel anses oppfylt dersom den aktuelle hendelsen ellers er tilstrekkelig dokumentert på en tilstrekkelig objektiv måte.

Avbestillingsretten kan ikke påberopes dersom kunden var kjent med den aktuelle begivenheten da avtalen ble inngått eller begivenheten var allment kjent.

Ved kundens avbestilling på grunn av de oppførte hendelsene har kunden krav på tilbakebetaling av alle innbetalte beløp, i henhold til avtalen. Dette gjelder imidlertid ikke for en evt. premie for avbestillingsforsikring, da denne dekningen er en egen avtale som trer i kraft allerede ved kjøp av pakkereisen.

2c)
Dersom en fullt betalt reise hvor det er gitt 3., 4., 5. eller 6. personrabatt/ekstraseng-rabatt, endres eller kanselleres av den reisende, vil det innbetalte beløpet bli refundert minus rabatten for 3., 4., 5. og 6. henholdsvis person og andre fradrag og avgifter. Dersom reisen ikke er fullt betalt, økes prisen for de andre reisende med rabatten. Det samme gjelder også der en avbestilling eller endring innebærer at kunden i ettertid må ha enkelt- eller dobbeltrom som privatrom.

Spesielle regler kan gjelde for endring og avbestilling av gruppereiser.

 

3. Overføring av reisen

Den reisende har rett til å overføre pakkereisen til en annen som oppfyller alle vilkår i avtalen, dersom den reisende har varslet arrangøren om overføringen i rimelig tid og senest 7 dager før reisens start. Det betales et endringsgebyr på kr. 500,- samt evt. endringsgebyr som kreves av f.eks. flyselskapet eller rundreise/cruiserederiet. Det forutsettes imidlertid at reglene til hotellet, flyselskapet, rundreisen, cruiserederiet eller annen leverandør ikke er til hinder for overføringen og at reisebyrået informeres om dette så snart som mulig etter overføringen og uansett før oppstart av pakkereisen.

Overdrageren av pakkereisen og den som har fått overført pakkereisen er begge ansvarlige for betaling av eventuelle utestående beløp og for eventuelle rimelige og dokumenterbare kostnader som følger av overføringen.

Det er spesielle restriksjoner for reiser med rutefly, derfor er det som hovedregel ikke mulig å overføre reisen eller skifte navn.

Flyreiser med rutefly: Mange flybilletter er underlagt spesielle vilkår og restriksjoner, og derfor kan de som hovedregel ikke endres eller kanselleres. Ønsker du å benytte deg av de mange billige billetttypene som finnes på markedet (typisk fra lavprisselskapene) og kombinere billetter til en sammenhengende reise, bærer du selv risikoen dersom det oppstår forsinkelser underveis slik at du ikke rekker neste forbindelse. Kjøper du derimot en kombinert flyreservasjon fra avgang til endelig destinasjon, hvor det kan bli et flyskifte underveis, er du bedre beskyttet ved forsinkelser, da de involverte flyselskapene herved påtar seg forpliktelsen mht. den samlede transporttjenesten.

Forsikringer kan ikke overføres til andre.

 

1. Avbestillingsforsikring

Reisearrangøren skal ved avtaleinngåelse informere kunden om muligheter og vilkår for kjøp av avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med bestilling av reisen og kan ikke avbestilles i etterkant.

Dersom kunden har kjøpt avbestillingsforsikring, kan kunden avbestille reisen frem til avreise og få innbetalt beløp refundert uten andre fradrag enn premien for selve avbestillingsforsikringen, såfremt vilkårene for dette er oppfylt.

Amisol Travel samarbeider med Gouda Reiseforsikringer. Ved spørsmål/bruk av avbestillingsforsikring kjøpt gjennom Amisol Travel må kunden kontakte Gouda direkte på tlf. 241 44 570 eller på www.gouda.no.

Refusjon av innbetalt beløp krever at det ved legeerklæring kan dokumenteres at kunden selv eller en nærstående er rammet av akutt sykdom, ulykke eller dødsfall som gjør det umulig eller vesentlig vanskelig for kunden å delta på reisen.

I tillegg gjelder avbestillingsforsikringen dersom det med politirapport eller lignende kan dokumenteres at det umiddelbart før avreise er oppstått betydelig skade på grunn av 1) brann eller innbrudd i kundens private bolig eller 2) brann, innbrudd eller stans uten avtale. arbeid i kundens egen virksomhet.

Avbestilling via e-post og/eller nettsiden vår må gjøres før innsjekking åpner for avreise. Det er ikke mulig å avbestille reisen på flyplassen, da vi ikke har egne ansatte ved innsjekking.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 5 – Reisearrangørens plikter og ansvar etter avreise

Reisearrangøren plikter å gjennomføre reisen i henhold til anbudsmateriell, nettside og reisedokument. Arrangørens plikt gjelder alle tjenester som inngår i avtalen, også de som leveres av andre enn reisebyrået. Informasjon i reisebyråets anbudsmateriell og på nettsiden er bindende for reisebyrået. Reisearrangøren kan imidlertid endre opplysningene i anbudsmaterialet og på nettsiden før reiseavtalen inngås, dersom kunden er tydelig informert om endringene før reiseavtalen inngås.

Dersom det er gjort særskilte avtaler mellom reisebyrået og den reisende, som avviker fra vilkårene angitt i anbudsmateriell og på nettsiden, er disse kun gyldige i det omfang de inngår i reisedokumentet eller kan dokumenteres tydelig.

 

5.1 Mangler ved pakkereisen

Det foreligger en mangel ved reisen dersom den reisende ikke mottar tjenestene spesifisert i reisedokumentet gjennom anbudsmaterialet, nettsiden eller særavtaler med reisearrangøren, eller om tjenestene er av lavere kvalitet enn det som er avtalt eller forsikret.

Uregelmessigheter, som generelt kan beskrives som trivielle, regnes ikke som mangler. Det gjøres oppmerksom på at reisearrangøren har rett til å ansvarsfritt kansellere programførte utflukter, dersom det ikke oppnås tilstrekkelig påmelding til disse. For Amisol Travel er minstetallet for gjennomførelse av en utflukt 3 personer.

Det anses heller ikke som en mangel ved reisen at vær- og temperaturforholdene på bestemmelsesstedet avviker fra det vanlige, lignende forhold, som i det vesentlige skyldes den reisendes egen uaktsomhet, ikke betraktes som en mangel ved reisen.

Dersom den reisende ønsker å vise til en mangel ved pakkereisen, skal den reisende informere reisearrangøren om dette så snart som mulig etter at den reisende har konstatert mangelen. Se telefonnummer til Amisol-guide på ordrebekreftelsen/billetten.

Dersom pakkereisen er mangelfull, kan den reisende kreve at reisearrangøren utbedrer mangelen, med mindre dette er umulig eller vil påføre reisearrangøren uforholdsmessige kostnader, tatt i betraktning mangelens omfang og verdien av de aktuelle reisetjenestene.

Dersom den reisende kreve utbedring, og om reisearrangøren ikke avhjelper mangelen innen en rimelig frist fastsatt av den reisende, imidlertid med hensyn til de lokale forhold og mangelens karakter, kan den reisende selv utbedre mangelen og kreve nødvendige utgifter til refusjon. Den reisende må imidlertid overholde en tapsbegrensningsplikt. Den reisende kan ikke sette noen frist dersom reisearrangøren nekter å utbedre mangelen eller dersom umiddelbar utbedring er nødvendig.

Utgifter dekkes kun etter skriftlig forhåndsavtale med Amisol Travels ansatte på destinasjonen eller i Norge. Send til post@amisol.no med ditt billettnummer.

Dersom utbedring ikke kan kreves av de grunner som er angitt ovenfor, har den reisende krav på forholdsmessig avslag i prisen eller etter omstendighetene erstatning for direkte og indirekte økonomiske tap.

Om en vesentlig del av de avtalte reisetjenestene ikke kan leveres, må reisearrangøren tilby den reisende, uten kostnad for ham, alternative reisetjenester av tilsvarende eller høyere kvalitet enn avtalt så langt det er mulig.

Dersom tilbudte alternative reisetjenester medfører at pakkereisen blir av lavere kvalitet enn avtalt, har den reisende krav på forholdsmessig avslag i prisen, med mindre mangelen skyldes den reisendes egne forhold.

Den reisende kan kun avslå tilbudte alternative reisetjenester dersom de ikke utgjør en tilsvarende tjeneste i forhold til avtalen eller tilbudt forholdsmessig avslag er utilstrekkelig.

Dersom reisearrangøren ikke kan tilby alternative reisetjenester, eller den reisende avviser tilbudte reisetjenester på grunn av lav kvalitet, kan den reisende kreve forholdsmessig avslag og etter omstendighetene erstatning for direkte økonomisk tap.

Dersom det foreligger vesentlige mangler og pakkereisen inkluderer persontransport, har den reisende rett til uten ugrunnet opphold å få reisearrangøren til å ordne hjemreisen til den reisende med et transportmiddel tilsvarende det som er avtalt uten kostnad for den reisende.

Påvirker mangelen i vesentlig grad pakkereisen, og reisearrangøren ikke har utbedret den innenfor en rimelig frist fastsatt av den reisende, med hensyn til de lokale forhold og mangelens karakter, kan den reisende heve avtalen for pakkereisen.

Sier den reisende opp avtalen, skal reisearrangøren reisearrangøren tilbakebetale alle beløp som er betalt i henhold til avtalen, med fradrag av et beløp tilsvarende den verdien pakkereisen har hatt for kunden.

Om den reisende hever avtalen, og pakkereisen inkluderer persontransport, har den reisende rett til uten ugrunnet opphold å la reisearrangøren sørge for hjemreisen til den reisende med et transportmiddel tilsvarende det avtalte uten kostnad for den reisende. reisende.

Den reisende har krav på erstatning fra reisearrangøren for ethvert økonomisk tap som den reisende lider som følge av en mangel, med mindre mangelen skyldes:

1) Den reisendes egne forhold
2) en uautorisert tredjepart og er uforutsigbar eller uunngåelig eller
3) uungåelige og ekstraordinære omstendigheter.

Har mangelen medført en vesentlig ulempe for den reisende, kan den reisende ha krav på erstatning, med mindre mangelen skyldes av en av forholdene oppført ovenfor.

Er plikten til å betale kompensasjon for en tjenesteyter som utfører en reisetjeneste, er begrenset av internasjonale konvensjoner som er bindende for EU, gjelder de samme begrensningene for reisearrangørens ansvar.

Dersom ansvaret til en tjenesteyter som utfører en reisetjeneste ikke er begrenset i internasjonale konvensjoner, kan erstatningen som en reisearrangør skal betale etter disse reglene begrenses i pakkereiseavtalen. Erstatningen kan imidlertid ikke begrenses til mindre enn tre ganger totalprisen for pakkereisen.

Det kan imidlertid ikke settes noen begrensning i erstatningen for personskade og skade som er forårsaket forsettlig eller uaktsomt.

Erstatningen som reisearrangøren er forpliktet til å betale etter disse reglene er begrenset i henhold til Warszawa-konvensjonen av 1929 om innføring av visse enhetlige regler for internasjonal lufttransport i tilfeller hvor dette gjelder tjenesteyterens ansvar for den defekte delen av pakketuren.

Retten til erstatning eller forholdsmessig avslag etter denne loven påvirker ikke den reisendes rettigheter i henhold til EUs regelverk om passasjerrettigheter (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar for persontransport og etter internasjonale konvensjoner.

Dersom den reisende har oppnådd kompensasjon eller forholdsmessig rabatt etter slike forskrifter og internasjonale konvensjoner, trekkes mottatt beløp i kompensasjonen eller den forholdsmessige rabatten som gis etter pakkereiseloven.

Alle ankomsttider oppgitt i anbudsmaterialet, på nettsiden og i reisedokumentet m.v. må anses som forventet. Reisearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tap og ulemper forårsaket av mindre avvik i forhold til oppgitte ankomsttider.

Reisearrangøren yter ingen kompensasjon for ulemper som følge av forsyningssvikt på hotell, herunder midlertidige avbrudd av f.eks. varmtvann, oppvarming og klimaanlegg. Erstatning ytes heller ikke dersom svømmebasseng o.l. anlegg er midlertidig ute av bruk på grunn av nødvendige reparasjoner eller vedlikeholdsarbeid. Til slutt fraskriver reisearrangøren seg ethvert ansvar for informasjon som finnes i hotellets egne brosjyrer eller hotellenes nettsider.

Dersom lokale helsemyndigheter bestemmer at den reisende på grunn av sykdom, epidemi m.v. Dersom reisemålet må forbli på sitt rom eller på hotellet under deler av ferieoppholdet, anses ikke dette som en mangel som reisearrangøren skal erstatte eller er ansvarlig for. Dette gjelder uavhengig av om helsemyndighetenes pålegg skyldes forhold til de reisende eller andre.

Likeledes er ikke turoperatøren ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader for utvidet overnatting og evt måltider eller for etterfølgende hjemreise, dersom dette er etter det som er fastsatt i reiseavtalen, dersom de lokale helsemyndighetenes retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Reisearrangøren er imidlertid forpliktet til å gi den reisende nødvendig service og praktisk bistand i denne situasjonen.

Den reisende er selv ansvarlig for medbrakte verdisaker og penger, samt oppbevaring av disse under ferien. Reisearrangøren er ikke ansvarlig for verdisaker tapt fra hotellets bankbokser eller lignende.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 6 – Flyselskapets ansvar

For utenlandsreiser gjelder Warszawakonvensjonens kompensasjonsregler som utgangspunkt for alle flyselskaper som er involvert i reisen. Denne konvensjonen begrenser luftfartsselskapenes ansvar i tilfelle død, personskade og forsinkelse, skade eller tap av bagasje. Disse grensene kan være mindre enn 10 000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske flyselskap og andre flyselskap med driftslisenser utstedt i EU, i henhold til EUs rådsforordning (EC) nr. 2027/97, ​​som endret ved forordning 889/02, er det ingen begrensning i tilfelle at en passasjer blir drept eller lider fysisk skade eller helse i tilfelle en ulykke om bord eller ved ombordstigning eller avstigning av et av deres fly.

Slike selskaper er ikke forpliktet til å betale mer enn et beløp i lokal valuta tilsvarende SDR (Special Drawing Rights) 113 000 dersom selskapet kan bevise at skaden ikke skyldes en forsettlig eller uaktsom handling eller unnlatelse fra transportørens eller dennes side. ansatte eller deres agenter, eller skaden skyldes utelukkende en forsettlig eller uaktsom handling fra en tredjepart. Selskapet kan imidlertid fritas helt eller delvis for ansvar dersom passasjeren forsettlig eller uaktsomt er skyld i eller medvirker til ulykken.

Ved en ulykke betaler selskapet et forskuddsbeløp til dekning av umiddelbare kostnader senest 15 dager etter at den erstatningsberettigede er identifisert. Ved dødsfall skal et foreløpig beløp ikke være mindre enn et beløp tilsvarende 16 000 SDR. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve slik betaling tilbake i tilfelle mottakeren ved en feil har hatt krav på erstatning, eller at betalingen overstiger selskapets erstatningsansvar på grunn av uaktsomhet fra mottakerens eller passasjerens side.

I henhold til internasjonale forskrifter er det av sikkerhetsmessige årsaker forbudt å transportere farlig gods i innsjekket bagasje. Ytterligere informasjon fås ved å kontakte flyselskapet eller reisearrangøren.

Vi gjør oppmerksom på at flyselskapets og dermed reisearrangørens ansvar for skadet/tapt bagasje er begrenset. Vi oppfordrer derfor til å tegne egen bagasjeforsikring.

Forskrift 261/2004 om passasjerrettigheter gjelder for flyselskaper registrert i et EU-land. Eventuelle krav i henhold til denne forskriften må rettes direkte til flyselskapet og ikke til turoperatøren.
--------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 7 – Den reisendes plikter og ansvar

Den reisende plikter å følge instrukser for gjennomføring av reisen, som reisearrangøren eller dens representant samt flyselskapet mv. bestemmer. Den reisende skal respektere de regler som er fastsatt med hensyn til transport til og fra reisemålet samt for opphold på hotell mv. Grove eller gjentatte brudd på dette kan medføre bortvisning fra reiseselskapet og/eller hotellet, slik at videre opphold og hjemreiser må foretas på den reisendes eget initiativ og for egen regning.

Den reisende må kunne ta vare på seg selv eller reise sammen med noen som kan hjelpe med personlig assistanse ved behov.

Den reisende er erstatningspliktig etter alminnelige erstatningsregler for skade han påfører eiendom som tilhører medreisende, reisearrangør, reiseledere, flyselskap, hotell mv.

Den reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig pass, visum, innreisetillatelse og eventuelle vaksinasjoner. Det skal presiseres at riktigheten av den oppgitte informasjonen utelukkende er den reisendes ansvar. Feil, manglende eller ufullstendig informasjon vil få omfattende konsekvenser for den reisende og føre til innreiseforbud. Reisebyrået har intet ansvar for (riktig) innsending av personopplysninger og kan derfor ikke møtes med krav som kan oppstå på grunn av feil, manglende eller mangelfull informasjon.

Opplysninger utover hva som er gitt av reisebyrået, fås ved å kontakte det aktuelle landets ambassade eller konsulat og Helsedirektoratet. Utenlandske statsborgere og innehavere av norske utenlandske pass må kontakte de respektive ambassadene og Helsedirektoratet, hvor de kan få informasjon om kravene til sitt lands statsborgere. Reisebyrået kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som unnlatelse av å gjøre dette kan medføre for den reisende. Vær oppmerksom på at enkelte land krever at passet er gyldig i inntil 6 måneder etter retur til Norge. Det er den reisendes plikt og ansvar at dette overholdes.

Den reisende må selv avholde alle eventuelle utgifter som skyldes mangler i ovennevnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge av manglende pass m.v., med mindre mangelen skyldes dokumenterbar feilinformasjon fra reisearrangøren.

Den reisende er også ansvarlig for eventuelle følger av sykdom, ulykker og lignende under reisen, og det er den reisendes ansvar å dekke utgifter til legehjelp, sykehusopphold, spesialtransport hjem m.v. Den reisende skal holde seg orientert om tidspunkt for retur fra reisearrangørens lokale representant eller gjennom oppslag på hotellet eller rundturen, herunder eventuelle endringer i dette i forhold til tidspunktet angitt på reisedokumentet.

Reisende anbefales å kontakte reisebyråets lokale representant 24 timer før hjemreise for å få bekreftet tidspunkt for hjemreise.

Den reisende er også ansvarlig for å overholde eventuelle regler oppgitt av reisebyrået for rebekreftelse av ruteflyruter. Manglende bekreftelse betyr at de aktuelle ruteselskapene har rett til å disponere de reserverte setene til den andre siden. De reisende kan i slike tilfeller ikke rette krav verken mot reisebyrået eller flyselskapet.

Selv om den reisende ikke møter i tide til avreise, beholder den reisende retten til å reise hjem, med mindre lokal lov er til hinder for dette.

Det er den reisendes eget ansvar å møte opp på avtalt flyplass til den avtalte tid. Innsjekking åpner 2 timer før flyavgang og stenger ca. 1 time før flyavgang. Det er den reisendes eget ansvar å sjekke inn i denne perioden og gå til gaten umiddelbart etterpå, jf. Flyplassens anvisninger.

Dersom den reisende ikke møter den reisende i tide til hjemreisen, mister den reisende retten til dette og må selv foreta hjemreisen for egen regning. Reisearrangøren er heller ikke ansvarlig for om reisende, som arrangerer egen transport til flyplassen på hjemreisen, sjekker inn i tide.

Den reisende er ansvarlig for at både egen person og bagasje er egnet for fly- eller busstransport. Det bør bemerkes at gravide kvinner ikke kan være passasjerer på et fly når de er i 8. eller 9. måned.

Kapteinen/sjåføren kan fjerne personer som på grunn av sykdom, beruselse eller andre årsaker etter hans mening er uskikket til å delta på reisen eller til sjenanse for medpassasjerer. Refusjon vil ikke bli gitt for ubrukte deler av reisen, inkludert utflukter eller andre arrangementer på reisemålet.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 8 – Reisearrangørens bistand

Er en reisende i vanskeligheter under reisen, skal reisearrangøren yte hensiktsmessig bistand uten unødig forsinkelse, særlig ved å gi informasjon om medisinsk behandling, lokale myndigheter og konsulær bistand og ved å hjelpe den reisende med å foreta fjernkommunikasjon og arrangere alternative reisearrangementer.

Skyldes vanskelighetene den reisendes forsettlige eller uaktsomme oppførsel, har reisearrangøren rett til å kreve et rimelig gebyr for sin assistanse. Gebyret skal ikke overstige reisearrangørens reelle kostnader.

Forespørsler om glemte saker skal gjøres umiddelbart etter hjemreise. For å dekke kostnader (administrasjon, frakt etc.) ved forespørsel kan reisearrangøren kreve et særskilt gebyr, som betales uavhengig av om den forespurte varen leveres eller ikke.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 9 – Reklamasjoner/klager

Eventuelle reklamasjoner/klager må rettes til reiselederen eller reisearrangørens lokale representant så snart som mulig etter at den reisende har oppdaget mangelen (vær oppmerksom på at hos Amisol Travel skal det alltid være våre guider på destinasjonen hvor vi har personale som kontaktes. Har ikke Amisol Travel eget personale på destinasjonen, er det underleverandøren som skal kontaktes på telefonnummer som er opplyst på din billett). Unnlatelse av å gjøre dette kan påvirke behandlingen av kravet. Dette gjelder imidlertid ikke dersom reisearrangøren har opptrådt i strid med alminnelig anstendighet eller grovt uaktsomt, eller hvis kravet skyldes skade på den reisendes person.

Reklamasjoner på feil eller mangler som ikke er utbedret på reisemålet skal sendes skriftlig til reisearrangøren så snart som mulig og senest 4 uker etter reisens slutt, med sikte på rask behandling av saken.

Send en e-post til post@amisol.no med følgende informasjon:

Billettnummer
Når oppdaget du feilen/mangelen?
Når henvendte du deg til Amisol Guide + hva ble gjort med det?
Hvilke forventninger har du til kompensasjon?
Dersom partene ikke kan komme til enighet om pakkereise, kan saken fremmes for Pakkeklagenemnda, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby eller til info@pakkerejseankenaevnet.dk, hvis avgjørelse reisearrangøren plikter å følge. Er det kun en flybillett, kan saken forelegges Konkurranse- og Forbrukertilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Et alternativ til å sende inn en klage direkte til Pakkereiseklagenemnda er å sende klagen via Nettplattformen. Nettplattformen er en felles inngangsportal i EU for forbrukere og næringsdrivende som ønsker å avgjøre tvister som har oppstått i forbindelse med salg via internett. Plattformen identifiserer kompetent klageinstans og overfører klagen til Pakkeklagenemnda f.s.v.a. pakkereiser eller til Konkurranse- og Forbrukertilsynet f.s.v.a. rene flybilletter eller overnatting.

Endelig kan saken bringes inn for en domstol eller ved voldgift i Norge ved Reiselivsforum eller i Danmark ved Pakkerejse Ankenævnet.

Det er kundenes ansvar å lagre all relevant informasjon og informasjon i forbindelse med reisen til bruk i en eventuell klage mot reisearrangøren.

Reisearrangøren tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer. Reisearrangøren plikter imidlertid å betale erstatning til en reisende som lider tap som følge av feil som skyldes tekniske mangler i reisearrangørens bookingsystem, med mindre feilen skyldes den reisende selv eller uunngåelige og ekstraordinære forhold.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 10 – Håndtering av personopplysninger og informasjonskapsler (cookies)

Amisol Travel er dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Hvis du har spørsmål om hvordan vi jobber med personopplysninger og informasjonskapsler (cookies), er du velkommen til å kontakte oss på post@amisol.no eller på tlf. 32 200 900.

Vi samler inn personopplysninger når noen kontakter oss eller bruker en av våre tjenester. Vi samler også inn personopplysninger om barn og andre medreisende på en bestilling. Vi kan supplere og oppdatere dine personopplysninger via innsamling fra private og offentlige registre.

Vi bruker personopplysningene dine for å kunne fullføre vår reiseavtale med deg, administrere reisen din, kundeservice, utvikling av tjenester og tjenester samt oppfylle lovkrav. Vi bruker også dine personopplysninger til markedsføring, personalisering, sending av informasjon og kundeundersøkelser i forbindelse med reisen din.

Vi lagrer alle våre innsamlede personopplysninger i vår kundedatabase i tre (3) år. Med ditt samtykke kan vi lagre personopplysninger i opptil 10 år. Hvis du klager på en reise innen tre år etter siste reise, lagrer vi all informasjon i 10 år. Hvis det er relevant, gir vi personopplysninger til våre forretningspartnere og IT-leverandører som fungerer som persondatabehandlere. Noen av våre forretningspartnere (f.eks. hotell og flyselskap) befinner seg utenfor EU/EØS-området.

Du samtykker til vår håndtering av personopplysninger når du bruker en av tjenestene våre på Amisol.dk, når du kontakter våre reisekonsulenter eller med en representant eller reisearrangør. Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst, for å få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg og rett til å be om at vi sletter, supplerer eller korrigerer opplysninger om deg. Du har også rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses til bestemte formål.

Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, sletter vi personopplysningene og stanser behandlingen som omfattes av samtykket. Det kan forekomme at de samme personopplysningene behandles både i forbindelse med gjennomføringen av reiseavtalen, spesielt på grunn av et samtykke, og fordi opplysningene er nødvendige for å oppfylle andre juridiske forpliktelser. Dette betyr at selv om du trekker tilbake samtykket og behandlingen basert på samtykket utløper, kan personopplysningene fortsatt finnes hos oss for andre formål.

Alle som mener at et selskap bryter PDL eller andre personvernlover kan kontakte det danske datatilsynet. Les mer på www.datatilsynet.no.
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 11 - Forsikring/sykdom/tyveri

Når du reiser er det viktig at du har en forsikring som også gjelder i utlandet. En slik forsikring kan tegnes sammen med kjøp av reisen. Vi anbefaler at du tegner en forsikring hos Gouda Reiseforsikring, hvor du er betraktelig bedre dekket på reisen enn med det blå EU helsetrygdkortet.

Det blå EU-sykeforsikringskortet dekker reiser utenfor Danmark i Andorra, Azorene, Belgia, Bulgaria, Kypros (den greske delen), Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Gibraltar, Hellas, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italia, Kanariøyene, Kanaløyene, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

For å kunne tegne forsikring gjennom Gouda Rejseforsikring i Norge må du være inne besittelse av norsk statsborgerskap og norsk helsetrygdkort.

Svenske statsborgere kan tegne forsikring gjennom Gouda Rejseforsikring i Sverige. Reiseforsikring for svenske statsborgere: Har du innboforsikring bør du sjekke, at den dekker reiser utenfor Norden. Hos Gouda Reiseforsikring kan du tegne en forsikring som utfyller innboforsikringen. Her er det verken nådedager eller egenandel, og du får hjelp på reisemålet når du trenger det. Aktiv skadehjelp, dvs. hjelp på reisemålet er ikke inkludert i innboforsikringen. Vi anbefaler derfor at du tegner reiseforsikring allerede når reisen er bestilt.

Gouda tilbyr flere ulike reiseforsikringer; se mer på lenken i ordrebekreftelsen. Se også informasjon om Gouda Reiseforsikring på www.gouda.no. Det påhviler det reisende selv for å innhente dokumentasjon på reisemålet for f.eks. sykdom, skade og tyveri, da vi ikke har mulighet til å innhente politirapport, legeerklæring eller lignende i etterkant hjemkomst.
--------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 12 - Fullmakt til barn under 18 år

Hvis du er under 18 år og ønsker å reise uten foreldrene dine, kreves en skriftlig fullmakt fra en foreldre eller verge. Skjemaet er tilgjengelig ved å kontakte Amisol på post@amisol.dk.

Fyll ut skjemaet og send det tilbake via e-post til oss.

Ta med kopi av skjemaet ved innsjekking og under hele reisen
--------------------------------------------------------------------------

Pkt. 13 – Eier av reisen

Den personen, hvis navn og adresse er oppgitt på billetten anses som eier av reisen - med mindre en annen reisende er spesifisert under c/o på bestillingen. Det er kun denne personen kan endre og/eller kansellere reisen. Eventuelle henvendelser eller korrespondanse fra oss angående reisen vil bli adressert til denne personen. Eventuell refusjon vil alltid skje til samme betalingskort som reisen ble betalt med. Dersom en person bestiller flere reiser, anses samme person som eier av alle billetter/ordrebekreftelser.

Pkt. 13 – Rejsegarantifonden

Amisol Travel er medlem af Rejsegarantifonden medlemsnummer 466.