Drivestoffsikring

For kun kr 285,- er du forsikret mot uventede merutgifter
En energisikring sikrer deg mot økte priser på bakgrunn av økte energikostnader. I henhold til Pakkereiseloven §19 kan du risikere en tilleggsavgift på opptil 8% av reisens totale pris ved økte drivstoffriser, men med en energisikring inkludert i din pakke er du sikret mot dette.

Kjøp ekstra energibeskyttelse i dag– unngå uventede ekstrakostnader
For kun kr 285,- per person kan du sikre deg mot en eventuell etterbetaling som følge av ekstraordinære prisøkninger på drivstoff eller valutaendringer.

Energisikringen er med andre ord din garanti for at du ikke mottar noen tilleggsavgift – heller ikke i ved en eventuell økning av drivstoff som overstiger 285 kr per person som du betaler for i energisikringen. Din energisikring må bestilles og betales i forbindelse med bestilling av din reise. Energisikring kan ikke kanselleres eller refunderes etter betaling.

Lov om pakkereiser og kombinert reisearrangement §19
I henhold til loven for pakkereiser §19 kan avtalt pris for pakkereisen endres inntil 20 dager før avreise, som følge av ekstraordinære økninger i kostnader til drivstoff og andre energikilder. Prisendringen gir ikke rett til å heve kjøpet.