Alminnelige vilkår for pakkereiser

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

 

De reisevilkår som angis i kursiv er spesielle vilkår for reiser med Amisol Travel og kompletterer alminnelige vilkår for pakkereiser.

Informasjon som er relevant for kun flyreiser og kun hotell i reisevilkårene og reiseinformasjonen inngår i avtalen.

 

Amisol Travel (heretter Amisol) tar forbehold om endringer.

 

Innhold

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår
2. Hva som omfattes av avtalen
3. Reisens pris
3.1.Prisen
3.2. Depositum
4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
4.2. Innreisebestemmelser
4.3. Helseopplysninger
4.4 Informasjon vedrørende transport
4.5. Andre forhold
5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen
5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
5.2. Avbestilling mot vederlag
5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.
5.4. Overdragelse av pakkereisen
5.5. Endring av bestillingen
6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.
6.1. For få tilmeldte
6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
6.3 Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
7. Partenes plikter
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter
7.2 Kundens plikter
8. Om mangler
8.1. Mangler før avreise 
8.2. Mangler etter avreise
8.3 Erstatningsbegrensninger
8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning
9. Tvistebehandling
10. Ikrafttredelse

Les mer