Bestilling og betaling

Reisen kan bestilles på vår webside eller på vår kundetelefon.

Ved bestilling legger man inn antall personer per rom/leilighet. 

Alternativene som vises vil alltid være de tilgjengelige alternativ for antall personer man legger inn i samme rom /leilighet.

Om man ønsker flere rom/leiligheter må man derfor legge inn tilsvarende antall bestillinger som rom /leiligheter.

Mailen man mottar ved bestilling av reise inneholder Billett/Reisebevis, bestillingsnummer, passord, betalingsinformasjon og faktura med betalingsfrister.

 

Man kan betale reisen med ønsket kort ved å logge på Min Side med bestillingsnummer og passord.

Passordet må skrives inn nøyaktig med skille mellom store og små bokstaver.

Man kan også betale reisen med kort på vår kundetelefon.

 

Etter betaling vil man automatisk motta en ny mail med kvittering for betalingen og et nytt reisebevis hvor reisen er registrert som betalt.

Det er viktig at man kontrollerer bestillingen nøye før man betaler reisen.

Det er alltid kundens avsvar å kontrollere at billetten stemmer overens med ønsket bestilling.

Det er alltid billetten som er gjeldene i forhold til pris, hotell, romtype og hva som er inkludert i reisens pris.

Er det feil i bestillingen eller billetten ikke stemmer overens med ønsket bestilling må dette meddeles umiddelbart og før reisen er betalt.

Etter reisen er betalt gjelder vanlige avbestillingsregler.

Les mer

Bestilling

Reisen kan bestilles på nett, epost eller per telefon.

Gruppereiser og spesialbestillinger sendes på epost til: post@amisol.no

Du mottar billett/reisebevis pr. e-post straks etter bestilling.

Dersom du ikke mottar billett/reisebevis pr. e-post, kontakt oss på telefon 32 200 900 eller pr. e-post post@amisol.no

Les nøye gjennom reisedokumentet og pass på at alle opplysninger stemmer før du foretar betalingen.

 

Ved spesielle tilbud er det ingen internettrabatt.

Ved bestilling på vår kundetelefon er det ingen internettrabatt og et administrasjonsgebyr på 75,- per bestilling kommer i tillegg.

 

Bestilling på webside

- Velg avreise flyplass 

- Velg reisemål

- Velg antall voksne 

- Velg antall barn

- Velg antall spedbarn

- Klikk søk

- Velg avgang

- Velg hotell

 

Fyll ut personopplysninger og fullfør din bestilling.

 

Ved bestilling legger man inn antall personer per rom/leilighet.

Alternativene som vises vil alltid være de tilgjengelige alternativ for antall personer man legger inn i samme rom /leilighet.

Om man ønsker flere rom/leiligheter må man derfor legge inn tilsvarende antall bestillinger som rom /leiligheter.

 

Alle bestillinger blir automatisk sendt til epostadressen man har registrert på bestillingen.

Man mottar da Billett/Reisebevis, bestillingsnummer, passord og faktura med betalingsfrister og betalingsinformasjon.

 

Bestilling på kundetelefon

Tlf.: (+ 47) 32 200 900

Våre reisekonsulenter vil da legge inn ønskelig bestilling.

Alle bestillinger blir automatisk sendt til mail adressen man har registrert på bestillingen.

Man mottar da Billett/Reisebevis, bestillingsnummer, passord og faktura med betalingsfrister og betalingsinformasjon.

 

Forsikringer

Vi anbefaler alle våre gjester å ha avbestillingsforsikring og reiseforsikring.

 

Skulle man under oppholdet bli utsatt for sykdom eller ulykker og har behov for lege husk alltid kvitteringer for utgifter i forhold til dette.

Alle utgifter med kvitteringer leveres til forsikringsselskapet etter hjemkomst.

Husk å få en bekreftelse fra lege om skaden og skadens omfang.

Om alvorligere sykdom eller ulykker inntreffer vil dette bli en sak mellom lege, sykehus og den reisendes forsikringsselskap (evt. Euroalarm og SOS Internasjonal).
Blir man utsatt for tyveri må man alltid ta kontakt med politiet for rapport.

Ved forsinket, mistet og ødelagt bagasje må det alltid foreligge en PIR rapport.

Denne rapporten får man på flyplassen og må fylles ut før man forlater terminalen.

 

Avbestillingsforsikring dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.    

 

Husk at forsikringsselskapene ikke foreter utbetalinger uten dokumentasjon. 

Amisol Travel dekker ikke sykdom, ulykker, tyveri eller forsinket, mistet eller ødelagt bagasje.

Dette er alltid en forsikringssak.

Les mer

Betaling

Bestillinger med mer enn 35 dager til avreise må betale depositum/påmeldingsavgift innen 5 dager.

Bestillinger med mindre enn 35 dager til avreise må betales med en gang.

Ved bestilling senere enn 4 dager før avreise må reisen betales umiddelbart med kort. Se menypunktet for betaling øverst på nettsiden.

Om reisen ikke er betalt innen forfallsdato vil reisen bli avbestilt. 

 

Betaling i bank/nettbank.

Husk å bruke KID-nummer i betalingen.

Ved bestilling senere enn 35 dager til avreise og reisen betales i nettbank skal kvittering sendes på mail til post@amisol.no

Det er ikke mulig å betale reisen i nettbank senere enn 7 dager før avreise.


Betaling med kort.

Reisen kan betales med Visa/Mastercard/Eurocard/

Det er dessverre ikke mulig å betale reisen med Amerikan Express (AmEx)

Ved betaling med kreditkort Visa/Master/Eurocard blir det trukket 1,5 % av reisens pris i kortgebyr.

Man kan betale reisen med ønsket kort ved å logge på Min Side med bestillingsnummer og passord.

Passordet må skrives inn nøyaktig med skille mellom store og små bokstaver.

Man kan også betale reisen med ønsket kort på vår kundetelefon.

 

Billett/Reisebevis inneholder betalingsinformasjon og faktura med betalingsfrister.

 

Etter betaling vil man automatisk motta en ny mail med kvittering for betalingen og et nytt reisebevis hvor reisen er registrert som betalt.

 

Fax: (+47) 32 200 901

Mail: post@amisol.no

Les mer

Billett/Reisebevis

Alle bestillinger blir automatisk sendt til mail adressen man har registrert på bestillingen.

Man mottar da Billett/Reisebevis, bestillingsnummer, passord og faktura med betalingsfrister og betalingsinformasjon.

Etter betaling vil man automatisk motta en ny mail med kvittering for betalingen og et nytt reisebevis hvor reisen er registrert som betalt.

 

Billett/Reisebevis man mottar på oppgitt mail adresse må printes ut og medbringes til innsjekking.

 

Man behøver Billett/Reisebevis både ved reisen til og fra reisemålet.

Ingen andre reisedokumenter enn Billett/Reisebevis man mottatt på mail er nødvendig.

Boardingkort utleveres ved innsjekking på flyet.

Man får ikke sjekket inn uten medbrakt Billett/Reisebevis.

 

Det er viktig at man kontrollerer bestillingen nøye før man betaler reisen.

Det er alltid kundens avsvar å kontrollere at billetten stemmer overens med ønsket bestilling.

Det er alltid billetten som er gjeldene i forhold til pris, hotell, romtype og hva som er inkludert i reisens pris.

Er det feil i bestillingen eller billetten ikke stemmer overens med ønsket bestilling må dette meddeles umiddelbart og før reisen er betalt.

 

Det er viktig at korrekt alder på evt. baby og barn oppgis på billetten.

I forhold til romkapasitet og priser vil det ved feilaktig oppgitt alder alltid være kundens ansvar å dekke evt. kostnader i forhold til dette.

Pass leveres ved innsjekking på fly og hotell.

 

Etter reisen er betalt gjelder vanlige avbestillingsregler.

Les mer

Endring/Avbestilling

Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på 500 kr pr. person pr. endring, dersom Amisol har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger våre kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Det er da reglene om avbestilling som gjelder.

Endring av deltakere på reisen må gjøres senest 7 dager før avreise og ved spesielle forhold kan andre regler gjøres gjeldene i forhold til overdragelse av reisen.

Endringer som tillegg/fjerning av flymat må gjøres senest 3 dager før avreise.

 

Programendringer

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil Amisol i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

 

Avbestilling

Den reisende kan selv avbestille reisen etter følgende regler:

- Ved avbestilling tidligere enn 42 dager før avreisedøgnet starter refunderes det innbetalte beløp minus et gebyr på kr 1000 pr. person og eventuell avbestillingsforsikring.

 - Ved avbestilling fra 42 til 15 dager før avreisedøgnet starter refunderes det innbetalte beløp minus depositum og eventuell avbestillingsbeskyttelse.

 - Ved avbestilling etter at det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang, gis ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.


På de fleste av AmiSol Travels hoteller er grunnprisen basert på to personer i samme rom/leilighet.

Dersom en eller flere personer avbestiller tas det ut tillegg for resterende antall personer i følge gjeldende prisliste.

Ved sykdom i forkant av avreise er den reisende pliktet til å gi beskjed umiddelbart til Amisol Travel enten på telefon eller mail, i tilfeller hvor AmiSol Travel skal refundere deler av eller hele det innbetalte beløp.

 

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra refusjonsreglene. Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett overfor sine underleverandører.

 

Dersom den reisendes  bestilling omfatter  flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltakerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne. Medfører dette at den/de som reiser må bo i enkeltrom, tilkommer enkeltromstillegg.

 

Vilkår for avbestilling av reise med rutefly:

Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten (e-ticket) er utstedt, må AmiSol belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av billettype og opplyses på forespørsel. I tillegg vil det også tilkomme et gebyr for avbestilling av hotell og andre arrangementer.

 

Flybilletter med forskjellige bestillingsreferanser, dvs. to eller flere enkeltreiser, håndteres som separate reiser uavhengig av hverandre. Ved kjøp av kun flybilletter er ikke AmiSol ansvarlig for uteblitt tilbakebetaling for separate billetter i forbindelse med tidsendringer, forsinkelser eller innstilte fly.

 

Vilkår for avbestilling av rundreiser

Ved avbestilling av rundreise betaler kunden det beløp som leverandøren belaster AmiSol. I tillegg kommer et avbestillingsgebyr på kr 1000,- pr. person. Ev. gjenstående beløp refunderes til kunden.

I mange tilfeller er fly og hotell ikke refunderbare, og gebyret vil da bli 100% av kostnaden.

 

Vilkår for avbestilling av utflukter

Avbestiller du senest 15 dager før avreise refunderes hele prisen for utflukten. Ved senere avbestilling er det en forsikringssak som normalt forutsetter at du har gyldig legeattest.

For at utfluktene skal gjennomføres kreves det er minimum antall deltakere. Vi forbeholder oss retten til å flytte eller avlyse utflukten hvis for eksempel værforhold gjør at den ikke kan gjennomføres. Skulle en utflukt blir avlyst, meddeler vi selvfølgelig dette til deg så snart vi kan og pengene for utflukten tilbakebetales.

 

Hvis du av en eller annen anledning må avbestille eller endre på reisen må du kontakte oss så raskt som mulig.

Tlf.: (+47) 32 200 900

Mail: post@amisol.no

 

Avbestillingsforsikring

Amisol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Avbestillingsforsikring kan ikke bestilles etter depositum har forfalt.

Avbestillingsforsikringen er bindene etter depositumet er innbetalt.

Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

Mail: post@gouda.no

Avbestillingsforsikring kan bestilles for 285,- per person.

 

Rett til avbestilling gjelder også når hindring angår en person i den reisendes personlige reisefølge og det er urimelig å kreve at den reisende skal gjennomføre reisen uten at vedkommende person eller personer deltar på reisen.

Avbestilling grunnet sykdom og ulykkestilefeller må dokumenteres av lege hvor det fremgår at man pga. sykdom eller skade som i medisinsk forstand er å betrakte som alvorlig ikke er i stand til å gjennomføre reisen på det angitte tidspunkt.

Legeattest fra uhildet lege må fremlegges innen en uke etter beregnet avreisedato.

Arrangøren har rett til å kreve ekstra undersøkelse av egen lege.

Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på refusjon av det innbetalte beløp utenom avbestillingsforsikringen.

Avbestillingsbeskyttelsen betales samtidig som depositumet.

Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

Eventuell refusjon av innbetalt beløp utbetales i henhold til selskapets interne betalingsrutiner.


For gruppereiser spesielle regler, ta kontakt på vår kundetelefon for ytterligere informasjon.

Les mer