9. Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for Pakkereiser (Pakkereisenemnda) eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.

Les mer

Klager og reklamasjon

Vårt mål er å gi våre gjester best mulig ferieopplevelse. For å kunne hjelpe på best mulig måte trenger vi å få beskjed med en gang dersom det er noe du ikke er fornøyd med. På de fleste av våre reisemål har vi reiseleder. Om det skulle være noe ber vi deg ta kontakt med reiseleder så fort som mulig dersom det er noe som mangler. På den måten gir du oss muligheten til å sikre deg best mulig ferieopplevelse.

 

På noen av våre destinasjoner har vi ikke egen reiseleder, du må da ta kontakt med vår lokale representant. 

 

Amisol Travel forutsetter at klager fremføres for reiseleder på reisemålet slik at klagepunktet kan bli rettet eller kompensert. Dersom dette ikke er gjort, uten at det foreligger særskilte omstedigheter, vil normalt en senere klage eller krav om kompensasjon bli avvist.

Gjelder det klage på flyreisen, skadet eller forsinket bagasje, vil vi i første omgang henvise deg til det flyselskapet du reiste med. For å klage på flyreisen må du legge ved en kopi av boardingkort/ombordstigningskort. Det er derfor viktig at du tar vare på denne dersom du ønsker å klage på noe vedrørende flyreisen. For skadet bagasje må du i tillegg fylle ut og ta vare på PIR-rapport som fås på flyplassen. 

Hvis henvendelsen din gjelder sykdom, skade eller tyveri, skal du kontakte forsikringsselskapet ditt. Kjøpte du reiseforsikring sammen med reisen, er du forsikret hos Gouda Reiseforsikring og kan melde direkte til dem. 

 

Klage må være fremsatt skriftlig senest 4 uker etter hjemreisedato.

Klagen sendes per epost til: post@amisol.no. Bestillingsnummeret må legges ved. 

Når vi har mottatt din klage/reklamasjon, vil du få en bekreftelse fra oss med antatt behandlingstid per epost. Vi forsøker å svare så raskt som mulig, men i høysesong og i saker der vi må gjøre en del undersøkelser, kan det ta noe lengre tid.

 

Les mer