4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren eller formidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestil­lingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Avbestillingsforsikring kan ikke bestilles etter depositum har forfalt. Avbestillingsforsikringen er bindene etter depositumet er innbetalt.


Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

Mail: post@gouda.no

Avbestillingsforsikring kan bestilles for 225,- for reiser under 5000,- per person eller 285,- for reiser over 5000,- per person på Fly + Hotell.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda Reiseforsikring.

Reiseforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

http://www.gouda.no 

Les mer

4.2 Innreisebestemmelser

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås gi kunden generelle opplysninger om hvilke pass og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende.  Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måteGis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

 

AmiSol Travel opplyser på våre websider under hvert reisemåls reisefakta hvilke pass og visumregler som gjelder for reisemålet.

Les mer

4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbin­delse med reisen og oppholdet. 

 

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for reisendes helsetilstand.

Alle gjester reiser på eget ansvar.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for helserelaterte forhold i forhold til hotell, romfordeling, mat på hotell eller evt. cruisebåt, busser, utflukter, mat på utflukter og lignende om det ikke er gitt beskjed og avtalt skriftlig i forkant av reisen.

4.4 Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som prak­tisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

 

AmiSol Travels opplysninger om flyselskap finnes på våre websider.

På Billett/Reisebevis finner man flynummeret.

I avgangshallen på flyplassen finner man en oppslagstavle med flynummeret og tilhørende innsjekkingsskranke.

Innsjekkingen åpner 2 timer før avreise og stenger 1 time før avreise.

Det er dessverre ikke mulig å benytte innsjekkingsautomater, man må sjekke inn i anvist skranke.

Man er selv ansvarlig for å møte til riktig avreisetid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise. AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

Den reisende er selv ansvarlig for å medbringe riktige og gyldige reisedokumenter, evt. kviteringer og gyldig pass.

Det er den reisendes eget ansvar å følge nødvendige anvisninger for å komme med flyet.

Man må selv følge med på flyopprop, oppslagstavler og andre anvisninger.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man av ulike grunner ikke kommer med flyet.

 

Ved mistet/ødelagt bagasje må dette gis beskjed om før man forlater ankomsthallen, da nødvendige skjemaer skal fylles ut.

En PIR-rapport er i alle tilfeller nødvendig ved evt. kompensasjon for mistet/ødelagt bagasje.

PIR-rapporten får man ved henvendelse i ankomsthallen før man forlater flyplassen.

Ved mistet/ødelagt bagasje og evt. kompensasjon for forhold knyttet til dette vil det være den reisendes forsikringsselskap som er ansvarlig for dette.

De ulike forsikringsselskapene har ulike vilkår i forhold til mistet/ødelagt bagasje.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for mistet/ødelagt bagasje.

Les mer

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

 

AmiSol Travel har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.

Hvis pakkereisen er kjøpt hos et reisebyrå, hefter reisebyrået for eventuelle krav kunden har overfor arrangøren.

Dette gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet.

Reisegarantifondet

Postboks 227

4001 Stavanger

Norge

Mail: firmapost@rgf.no 

http://www.rgf.no/

 

4.5.1. Bestemmelser vedrørende bestilt hotell, endringer mv.

I forhold til utsjekking praktiserer ulike regler for når man må sjekke ut av rommet på de forskjellige reisemålene.

På enkelte reisemål kan det være utsjekking kl. 12.00 eller 14.00 på avreisedagen.

Dette kan også gjelde selv om flyet går etter kl. 00.00.

Hotellbytte kan i spesielle tilfeller oppstå.

Hotellene kan ha overbooket i spesielle perioder som reisemålets høytider og myndighetene kan stenge av hoteller eller områder ved for eksempel statsbesøk. Hotellene kan også stenges pga. uforutsette forhold som ødeleggelser eller plutselig renovasjon.

AmiSol Travel vil i disse tilfelle gjøre vårt beste for å finne et tilsvarende hotell av samme standard.

Alle rammede gjester vil da bli kontaktet umiddelbart.

I spesielle tilfeller kan man få beskjed om hotellbytte ved ankomst på reisemålet.

 

Ved ønske om bytte av hotell er Amisol Travel behjelpelig med dette under forutsatt ledig kapasitet mot 500,- i administrasjonsgebyr.

Bytte av hotell er aldri kostnadsfritt uansett årsak.

Prisen er alltid hotellets markedspris og betales direkte til hotellet. Betalingen for opprinnelig hotell refunderes ikke.

 

Ved noen hoteller tilbyr AmiSol Travel ulike typer rom.

Hvilke typer spesifikasjoner som tilbys varierer i forhold til hotell.

Type rom er spesifisert i bookingsystemet og på Billett/Reisebevis ved bestilt reise.

Har man betalt tillegg for spesifikasjoner står dette på Billett/Reisebevis og er bestilt.

 

Hotellene fordeler rom innenfor hotellområdet.

AmiSol Travel kan ikke velge rom for sine gjester.

Rommene kan ha forskjellig beliggenhet på hotellområdet, være av forskjellig størrelse og ha forskjellig interiør.

Plasseringen av rom er utenfor Amisol Travels kontroll.

 

Rengjøringen kan noen steder være enklere en hva man er vant med fra Norge.

 

Rommene må benyttes av den eller de reisende som har bestilt. Det er forbudt å la andre personer bruke rommet.

 

Ved bestilling av uspesifisert reise gjelder egne regler.

Budsjett tilsvarer uspesifisert reise.

Ved bestilling av denne type reise benyttes også hoteller og komplekser som ikke står oppført i vårt hotellprogram på reisemålet.

Det angis aldri spesielle steder eller byer man kan bli plassert hvor som helst på reisemålet.

Bostedet bekreftes ikke før avreise.

 

Ved ankomst på reisemålet får man beskjed fra reiseleder om bostedet.

 

Følgende regler gjelder ved kjøp av uspesifisert reise

1. Ved reiser til en flydestinasjon med flere feriesteder kan innkvartering skje på hvilket som helst sted og bosted på stedene.

Bostedet kan være utenfor AmiSol Travels program og feriested.

Uspesifisert innkvartering vil kunne være av meget enkel standard tilsvarende klassifisering en stjerne.

2. Reisende fra flere reisefølger kan bli plassert sammen f.eks. fire personer av samme kjønn eller to par i en leilighet med to separate soverom og felles bad. Innkvartering i rom uten privat bad og balkong kan forekomme.

Dersom man stiller særskilte krav til beliggenhet og komfort anbefales det å kjøpe en reise med spesifisert innkvartering.

3. Reiselederservicen kan på uspesifiserte bosteder være begrenset eller ingen. 4. Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

4. Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

5. Flytting mellom forskjellige bosteder under oppholdet kan forekomme.

6. Ved ønske om bytte av bosted kan arrangøren være behjelpelig med dette forutsatt at bosteder med ledig kapasitet. Det må betales for nytt bosted i tillegg til administrasjonsgebyr på 500,- per person.

Les mer