3. Reisens pris

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

 

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/ prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

 

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20 .

 

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

 

En prisøkning på mer enn 8% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager

 

Amisol tar forbehold om at våre priser eller andre opplysninger på amisol.no kan inneholde feil av ulike tekniske årsaker. Eventuelle feil vil bli varslet innen 24 timer nærmeste virkedag, og en eventuelt feil pris vil bli oppjustert.


Amisol tar forbehold om å endre priser og ytelser m.v. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter.


Priser på websider og i bookingsystemet er alltid per dags dato og med forbehold om endringer i tidsrommet mellom prisens visning og eventuell bestilling.


Ved tilbudspriser på en serie avganger kan tilbudsprisene i noen grad variere. Som regel vil den laveste prisen innenfor serien av avganger som vises på våre nettsider.


Alle tilbudspriser presentert på websider, i kataloger, annonser og andre kommunikasjonskanaler er alltid kun gjeldene så lenge det er ledige plasser på det aktuelle tilbud.

OBS! Tillegg for 20 kg innsjekket bagasje og 7kg håndbagasje er kr 400. Tillegget er per person og kolli og gjelder for begge veier.

Les mer

3.2. Depositum

Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette doku­menterte beløpet.

 

For reiser med rutefly eller kun hotell gjør vi spesielt oppmerksom på at depositumet kan være høyere enn kr 2.000 per person, dersom hotellet eller flyselskapet krever forhåndsbetaling. En rekke flyselskaper og hoteller tilbyr billetter i priskategorier hvor betaling må skje ganske umiddelbart etter man har gjort bestillingen. Dette er uavhengig av hvor lang tid det er til avreisedato.

 

AmiSol Travels depositum på 1000,- per person, evt. fakturagebyr 75,- per bestilling og evt. avbestillingsforsikring på 225,- for reiser under 5000,- per person, eller 285,- for reiser over 5000,- per person forfaller 5 dager etter bestilling.

Les mer