1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfalls­dato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

Les mer

1.1. Bestilling

Bestilling foretas enten direkte med arrangøren eller via et reisebyrå.

En av de reisende per bestilling er kontaktperson for reisen.

Alle endringer og avbestilling må gjøres av kontaktpersonen.

Ved viktige beskjeder vil kontaktpersonen bli kontaktet for beskjeder som omhandler bestillingen.

 

Påmeldingen er først bindene for den reisende når depositum er betalt og for arrangøren når depositum er mottatt.

Foreligger ikke innbetalt depositum innen betalingsfristen kan arrangøren trekke seg fra avtalen ved å avbestille reisen.

 

Ved bestillinger gjennom kundetelefon, reisebyrå eller agent kommer bestillingsgebyr på 75,- per bestilling i tillegg.

Ved online bestillinger er det ingen bestillingsgebyr.

 

Kunder som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte.

Skriftlig bekreftelse skal sendes til AmiSol Travels kontor i god tid før avreise. Bekreftelse skal også medbringes ved avreise og forevises ved innsjekking.

AmiSol Travel påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

Egypt 

Pass må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreise fra Egypt. 

Visumplikt til Egypt. 

I de fleste tilfeller kan visum kjøpes ombord av vår reiseleder. Er det ikke med reiseleder på flyet må visum kjøpes ved ankomst.  

Dette gjelder for skandinaviske statsborgere. 

Øvrige statsborgere må søke visum gjennom Den Egyptiske Ambassade i Norge. 

Bestiller man Kun Fly er man selv ansvarlig for evt. kjøp av visum fra reisemålets ambassade i Norge eller ved ankomst. 

 

Den Egyptiske Ambassade 

Drammensveien 90 A 

0244 Oslo Norge 

Tlf.: (+47) 23 08 42 00 

 

http://www.egypt-embassy.no/

 

AmiSol Travels opplysninger om pass og visum finnes på våre websider.

Les mer

1.2. Betaling

Reisen kan betales med Visa/Mastercard eller i nettbank med KID.

Ved betaling med kort tilfaller det gebyr avhengig av korttype.

Den reisende kan betale reisen med ønsket kort ved å logge på bestillingen på AmiSol Travels webside med bestillingsnummer og passord.

Passordet må skrives inn nøyaktig med skille mellom store og små bokstaver.

Reisen kan også betales via nettbank. Den reisende må da notere KID-nummer på betalingen. Ved bestilling senere enn 35 dager til avreise og reisen betales i nettbank skal kvittering sendes på epost til post@amisol.no

Det er kun nødvendig å sende kvittering ved betalinger via nettbank.

 

1.3. Bestilling mer enn 35 dager før avreise

Depositum på 1000,- per person, evt. bestillingsgebyr 75,- per bestilling og evt. avbestillingsforsikring på 225,- for reiser under 5000,- per person, eller 285,- for reiser over 5000,- per person forfaller 5 dager etter bestilling.

Restbeløpet forfaller 1 måned før avreisedato.

 

1.4. Bestilling mindre enn 35 dager før avreise

Hele beløpet må betales umiddelbart. Ved betaling med bankoverføring/nettbank skal kvittering være mottatt på post@amisol.no innen betalingens forfall.

Kvitteringen må inneholde bestillingsnummer og fullt navn på bestillingens kontaktperson.

Dersom reisen ikke er betalt innen forfallsdato kan AmiSol Travel avbestille reisen.

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at reisen er fullt betalt før avreise

Les mer