Informasjon om Koronavirus 

Oppdatert 8. april 2020

Siden oppdateres fortløpende med informasjon.

 

Reiserådet fra 14. mars er nå utvidet til å gjelde «inntil videre», hvilket innebærer at det ikke er satt noen tidsbegrensning på hvor lenge reiserådet vil vare. I samråd med Virke Reiseliv vil vi nå innstille alle reiser 14 dager frem i tid. Amisol vil forløpende ta kontakt med de som har bestilt reise som skal gjennomføres i løpet av de neste 14 dagene. 

 

Denne situasjonen er svært vanskelig for oss som er glad i og til daglig jobber med å tilby feriereiser.Vi vil uttrykke vår største takknemlighet for alles tålmodighet i disse tider. En spesiell takk til de som har sagt ja til å booke om sine reiser til et senere tidspunkt!

 

Alle våre kunder som får reisen sin innstilt gis mulighet til kostnadsfritt og til samme pris endre sin reise til en senere dato. Ta kontakt med oss for å se nærmere på muligheten for ombooking av din reise. 

 

Informasjon om tilbakebetaling av reisen.

Amisol og andre i reiselivsbransjen venter på nye retningslinjer fra myndighetene om hvordan avbestillinger skal håndteres. Et forslag fra Barne- og familiedepartementet er nå under behandling, men vi får trolig ikke svar før over påske. Vi vil derfor avvente håndtering av avbestillinger til vi har klare retningslinjer fra myndighetene.  

Vi beklager for ulempene ved at denne prosessen tar tid. Samtidig ber vi om din tålmodighet og forståelse.

 

For reiser lengre frem i tid enn 14 dager, gjelder ordinære avbestillingsregler.

 

Vi anbefaler deg å alltid følge Utenriksdepartementets reiseråd om spørsmål vedrørende sykdommer og smittefare på reisemålet du skal til. Amisol gir ikke informasjon om helsespørsmål og kan ikke svare på spørsmål om Coronavirus/COVID-19. 

 

Mer informasjon om Coronavirus/COVID-19 kan leses her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

Vanlige spørsmål


Hva gjelder for endring og avbestilling av reiser?

Ettersom en anbefaling vil bli fjernet så snart situasjonen anses å være mindre usikker, kan ikke kunden avbryte en tur som er planlagt å gå etter tiltaksperioden. og det er derfor vanlige avbestillings- og endringsregler som gjelder. 

 

Hva skjer om myndighetene kommer med nye reiseråd?

Vi følger alltid myndighetenes anbefalinger. Om de skulle fraråde å reise til et av våre reisemål vil vi kontakte alle berørte kunder. Vi vil da hjelpe kundene med å finne alternative reiser.

 

Hva skjer om jeg blir sittende i karantene på ferien?

Skulle det oppstå en situasjon der et hotell settes i karantene er det primært de lokale myndighetene som håndterer dette. Amisols forsikringspartner Gouda har forbedret i sine vilkår og dekker nå kostnad for hotell, nye flybilletter hjem og merkostnader til mat om en karantene skulle bli aktuelt. Vi anbefaler at våre kunder før avreise ser over sine øvrige forsikringer, og hva som gjelder for nettopp dem om karantene skulle bli aktuelt. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste ved en eventuell karantene anbefaler vi deg å kontakte NAV for mer informasjon.

Les mer